Nieuwe regels voor inschrijven / bijschrijven / afschrijven bij criteriums

15:02 01-15-2016 - By Jan de Bruin - View Comments

Beste licentiehouders,

In 2016 gelden nieuwe spelregels voor het individueel inschrijven en eventueel bijschrijven en afschrijven bij de criteriums.

Raadpleeg de Jaarlijkse Besluiten 2016 op de website van de  KNWU.  www.knwu.nl/wp-content/uploads/2014/12/JB-2016-versie-DEF.pdf

 

 

Inschrijven  voor criteriums is mogelijk  tot uiterlijk 192 uur (8 dagen) voor  de wedstrijddag.  Dus sluiten we nu veel eerder de inschrijvingstermijn. Na de sluitingsdatum kan uitsluitend nog worden bijgeschreven tegen het tarief wat is gepubliceerd in de wedstrijdadvertentie.

Ook de regels voor het afschrijven zijn  gewijzigd. De reden dient duidelijk te worden omschreven en afschrijvingen met als reden “wegens omstandigheden” worden als niet geschreven beschouwd.

Afschrijven kan uitsluitend via e-mail rechtstreeks bij de organisator t/m uiterlijk de wedstrijddag !  

Dus niet zoals nu tot 3 dagen na het evenement. Iedere andere vorm van afschrijving (mondeling, telefonisch of via derden) is geen reglementaire afschrijving en kan door de organisatie worden beschouwd als zijnde: “niet afgeschreven”.

De KNWU adviseert een kopie van de melding met de reden ook te sturen aan de consul van het district waar de wedstrijd onder ressorteert.

Bauke Minkema

Wedstrijd Coördinator RC Jan van Arckel

 

Leave a Reply

   Banner     Banner