Met blijde verwachting…… het JvA MTB opleidingsteam

22:27 10-31-2019 - By John van Middendorp - View Comments

Ja hoor!! Het is zover,

vanaf 1 november ziet het MTB opleidingsteam het daglicht!

Dit is ook de startdatum voor een enthousiaste groep jonge mtb'ers die meer willen maken van het trainen en wedstrijden rijden. Onder leiding van een sportinstituut wordt een persoonlijk plan opgesteld om zo op een verantwoorde manier jezelf tot atleet te ontwikkelen en kan doorstromen in de (inter)nationale mtb wereld.

Wie kan er aan deelnemen?  Zoals gezegd jonge enthousiaste mtb'ers, oftewel JvA leden die rijden vanaf categorie 'nieuwelingen' (15 jr en ouder) t/m belofte (22 jaar). Het bestuur omarmt dit plan en heeft hiervoor een kader opgesteld. Voor dit jaar is er ruimte voor 12 deelnemers en er is budget vrijgemaakt.  Via de mail zijn de JvA mtb'ers 15-22 jr  ingelicht en zijn er al aanmeldingen.

Heb je interesse lees eerst het onderstaande kader en neem desgewenst contact op met de MTB werkgroep (gegevens onderaan).

Voorwaarden deelname aan het JvA MTB opleidingsteam, 

deelneemster/deelnemer verder genoemd als deelnemer:
 1. Primair is het opleidingsteam voor MTB rijd(st)ers.
 2. Voor seizoen 2019/2020 is het maximum aantal deelnemers vastgesteld op 12. 
 3. Alle JvA  leden vanaf categorie nieuweling kunnen deelnemen. Ook JvA leden vanaf categorie nieuweling die rijden voor een Landelijk MTB team kunnen deelnemen.
 4. Een knwu licentie is verplicht voor iedere deelnemer.
 5. Deelname is per seizoen: november t/m oktober.  Aanmelden voor 15 oktober van lopend jaar. 
 6. Voor iedere deelnemer geldt dat een persoonlijk (trainings-) plan wordt opgesteld.
 7. Iedere deelnemer conformeert zich aan de regels van het team en ondertekent een deelnameformulier. 
 8. De financiële vergoeding van de vereniging wordt achteraf éénmalig uitgekeerd. 
 9. De financiële vergoeding geldt voor JvA  leden die tijdens trainingen, evenementen en wedstrijden in Jan van Arckel kleding rijden. 
 10. De financiële vergoeding geldt niet voor deelnemers die rijden voor een Landelijk MTB team.
 11. De vereniging stelt dat van een deelnemer verwacht wordt: deelname aan wedstrijden, gezamenlijke trainingen en gezamenlijke activiteiten.  PR activiteiten volgens privacywet.
Het budget. Door het bestuur is een budget opgesteld. Dit houdt in dat er een vergoeding per deelnemer wordt uitgekeerd aan het einde van het lopend seizoen. Voor het seizoen 2020 is de vergoeding vastgesteld op €300,00 per deelnemer. Per seizoen stelt het bestuur een budget op en wordt de vergoeding vastgesteld. Kosten deelname. Voor deelname aan het opleidingsteam is een kostenplaatje verbonden. De totale kosten zijn afhankelijk van de persoonlijke keuze per deelnemer. Dit wordt besproken bij het intake gesprek.  Overig. In gevallen die niet vastgelegd zijn beslist het bestuur.     Voor vragen, opmerkingen of uitleg: organisatie: coordinator.mtbjeugd.jva@gmail.com training: rienvanderdussen@gmail.com    

Leave a Reply

   Banner     Banner