informatie avond MTB opleidingsteam

15:22 10-10-2019 - By John van Middendorp - View Comments

 

Dinsdagavond 8 oktober zijn de JvA jongeren met hun ouders geïnformeerd over het nieuwe MTB opleidingsteam.

In een goed gevulde kantine is een presentatie gegeven over het plan.

De MTB werkgroep is blij dat ouders en  jongere mtb'ers de moeite hebben genomen om aan te horen wat de plannen zijn.

Vooraf was een mail verstuurd met een uitnodiging en het doel, de uitgangspunten en  middelen van dit plan.Namens deze werkgroep hebben Rien van der Dussen en John van Middendorp de presentatie verzorgd.

In een kort voorwoord is aangegeven dat er voor de Jan van Arckel jeugdleden van 15 jaar en ouder binnen de vereniging weinig mogelijkheden zijn om als nieuweling/junior door te gaan. Men gaat  solo verder of zoekt aansluiting bij een landelijk MTB team. Met dit plan wil de werkgroep een platform bieden aan ieder JvA lid van na de jeugdcategorieën.

Belangrijk doel van dit plan is:
  • de overstap van de MTB jeugd naar de Nieuwelingen soepeler te laten verlopen
  • het creëren van een ‘optimaal klimaat’ binnen de vereniging voor Nieuwelingen, Beloften, Junior en Elite waardoor deze groep de kans krijgt zich zo optimaal en verantwoord mogelijk te ontwikkelen als atleet en daarmee de kans op doorstroming naar de nationale en internationale top groter zal worden.
Het bestuur is bij de aanzet van dit plan betrokken en moedigt ons plan aan. Zeker is dat de vereniging haar bijdrage hieraan zal verlenen. Na afloop van de presentatie zijn er vragen gesteld en opmerkingen geplaatst. En er zijn zeker nog onbeantwoorde zaken. Wat gaat er nu verder gebeuren? In de maand oktober is er een bijeenkomst van het bestuur, de werkgroep en de landelijke MTB teams (met JvA leden) waarin dit plan aan de orde komt en we een samenwerking aan willen gaan. Dat we regels opstellen mag duidelijk zijn. in de tussentijd hopen we op reacties van ouders en jongeren zodat we ons een beeld kunnen vormen.  Ook is er de mogelijkheid om vanaf 1 november deel te nemen, we willen dan een start maken met ons trainingsprogramma. Communicatie is de kracht van duidelijkheid, ons voornemen is regelmatig een update te doen over de voortgang. Voor info, vragen of opmerkingen is het volgende mailadres beschikbaar: coordinator.mtbjeugd.jva@gmail.com   De MTB werkgroep.  

Leave a Reply

   Banner     Banner