Timmerlieden gezocht

6:55 05-22-2017 - By Jan de Bruin - View Comments

We hebben op ons terrein in Arkel een mooie romneyloods staan voor de opslag van o.a. leenfietsen voor jeugdleden en andere zaken.

Om de loods efficiënt te kunnen inrichten moet nog het nodige timmerwerk worden gedaan. Het hout is reeds aanwezig, maar het ontbreekt nog aan vrijwilligers die een handje kunnen helpen.

Wie meldt zich aan?

Contactpersoon is Gerrit-Jan Schrijver, gjschrijver@hotmail.com, tel. 06-4216 4914.

Gerrit-Jan is dinsdag- en donderdagavond op de club aanwezig als trainer van de MTB-jeugd.

 

Leave a Reply

   Banner     Banner