Kantinebeheerder gezocht

10:58 01-29-2018 - By Jan de Bruin - View Comments

RC Jan van Arckel en MC De Bougie zijn samen eigenaar en beheerder van het clubgebouw en de kantine. Jarenlang heeft Anton Beijers voor beide verenigingen als kantinebeheerder gefungeerd.  Anton is gepensioneerd en heeft aangegeven met zijn clubactiviteiten te willen stoppen.

De Bougie heeft besloten het kantinebeheer uit te besteden en de voorraad te scheiden in een deel voor De Bougie en JvA. Beide verenigingen hebben hun voorraad in eigen afgesloten (koel)kasten.

Dit betekent dat Jan van Arckel zelf voor bevoorrading en beheer moet zorgen. We zoeken dus een kantinebeheerder die een en ander voor ons gaat coördineren.

Taakomschrijving  van de kantinebeheerder:
  • Bevoorrading
  • Financieel beheer
  • Barbezetting
  • Schoonmaak kantine en toiletten
  • Sleutelbeheer
  • Wekelijkse clubactiviteiten*
  • Evenementen**
De beheerder hoeft niet noodzakelijk altijd zelf aanwezig te zijn, maar kan diverse personen aanwijzen die bardienst verrichten. Het gaat om een beheersfunctie, iemand die de lijnen uitzet, coördineert en de financiën beheert. Definitieve invulling van deze taak kan na enige ervaring in de praktijk nader worden bepaald. *Ter informatie kan nog worden opgemerkt dat bij de wekelijkse clubactiviteiten betrekkelijk weinig wordt geconsumeerd. Het zijn voornamelijk begeleiders van jeugdrenners die koffie of thee willen drinken en een enkeling zal een drankje uit de koelkast nemen. **Bij evenementen zoals de finale wintercompetitie en  landelijke jeugdwedstrijden is de kantine vol. Hier dient de voorraad tijdig op te worden afgestemd en zijn meerdere personen nodig voor de bediening. Wie voelt zich aangetrokken tot deze taak? Meld je aan bij Jan de Bruin via j.de.bruin1@hetnet.nl of telefoonnr. 06-1860 1244.

Leave a Reply

   Banner     Banner